Die troue by Kana: Water wat in wyn gemaak word – Bybelstudie van Johannes 2:1-12

Published On: 12 de June de 2024Categories: Sem categoria

Die bruilofsgeleentheid by Kana, wat in Johannes 2:1-12 vertel word, is een van Jesus se bekendste wonderwerke, waar Hy water in wyn verander tydens ‘n bruilofsfees. Hierdie episode is nie net die begin van Jesus se wonderbaarlike tekens nie, maar openbaar ook Sy deernis, goddelike krag en die inlui van ‘n nuwe era in God se verhouding met die mensdom. Ons sal elke vers ontleed om die konteks, betekenis en geestelike lesse in hierdie gedeelte te verstaan.

Die troue by Kana is nie net ‘n verslag van ‘n wonderwerk nie, maar ‘n ryk bron van geestelike leringe wat die aard van Jesus, die belangrikheid van geloof en die manifestasie van goddelike heerlikheid toon. Kom ons duik in die besonderhede van hierdie gedeelte om lesse te onttrek wat ons lewens kan verander.

Joh 2:1-2 “En op die derde dag was daar ‘n bruilof in Kana in Galilea; en die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy dissipels is ook na die bruilof genooi.”

Jesus en Sy dissipels is na ‘n troue genooi, wat die sosiale en relasionele aard van Christus demonstreer. Die teenwoordigheid van Maria, die moeder van Jesus, beklemtoon die bekende en nabye aard van hierdie gebeurtenis. Die troue, ‘n belangrike gebeurtenis in die Joodse kultuur, weerspieël viering en vreugde, die perfekte konteks vir Jesus se eerste wonderwerk.

Johannes 2:3 “En toe daar geen wyn was nie, sê die moeder van Jesus vir hom: Hulle het nie wyn nie.”

‘n Gebrek aan wyn by ‘n troupartytjie was ‘n verleentheid en potensieel rampspoedige situasie vir die gashere. Maria, bewus van die probleem, neem hom na Jesus toe, en toon vertroue in die krag van Haar Seun. Dit dui ook op Maria se sensitiwiteit vir ander mense se probleme en haar geloof in Jesus se vermoëns.

Johannes 2:4 “Jesus sê vir haar: Vrou, wat het Ek met jou te doen? Dit is nog nie my tyd nie.”

Jesus se reaksie lyk met die eerste oogopslag ietwat abrupt. Deur Maria egter “vrou” te noem, was Hy nie oneerbiedig nie, maar het eerder ‘n verandering in hul verhouding aangedui. Jesus het Sy openbare bediening begin en Sy hooffokus was om God se wil te vervul, nie menslike verwagtinge nie.

Johannes 2:5 “Sy moeder het vir die diensknegte gesê: “Doen alles wat Hy vir julle sê.”

Maria, met vaste geloof, gee die dienaars opdrag om Jesus te gehoorsaam. Dit beklemtoon Maria se vertroue in Jesus en haar begrip dat Hy die situasie op ‘n buitengewone manier kan oplos. Hierdie vers beklemtoon ook die belangrikheid van gehoorsaamheid aan die Woord van Christus.

Joh 2:6-7 “En ses klipkruike is daar gestel vir die reiniging van die Jode, en in elkeen was daar plek vir twee of drie almudes. Jesus sê vir hulle: Maak hierdie kanne vol water. En hulle het hulle tot bo gevul.”

Die ses klippotte, wat vir reinigingsrituele gebruik word, simboliseer die Mosaïese Wet. Deur te beveel dat hulle met water gevul moet word, was Jesus op die punt om dit wat vir eksterne rituele gebruik is, te verander in iets wat innerlike vreugde (wyn) bring. Die gehoorsaamheid van die dienaars word uitgelig, wat wys dat wonderwerke gebeur wanneer ons Jesus se instruksies volg.

Johannes 2:8 “En Hy sê vir hulle: Haal dit nou uit en bring dit na die eienaar van die kamer. En hulle het dit geneem.”

Die dienaars, sonder twyfel, gehoorsaam Jesus, demonstreer ‘n implisiete geloof. Deur die getransformeerde water na die meester van die kamer te neem, is hulle getuie van ‘n geloofsdaad wat ‘n wonderwerk sal word.

Johannes 2:9-10 “En toe die eienaar van die fees die water geproe het wat wyn geword het (omdat hy nie geweet het waar dit vandaan kom nie, alhoewel die diensknegte wat die water getrek het dit geweet het), het hy die man geroep en gesê: hom: Elkeen stel eerste die goeie wyn, en as hulle goed gedrink het, dan die mindere; maar jy het die goeie wyn tot nou toe bewaar.”

Die meester van die kamer, onbewus van die oorsprong van die wyn, is verras deur sy voortreflike kwaliteit. Dit simboliseer dat wat Jesus bied altyd die beste is. Die transformasie van water in wyn van hoë gehalte dui op die voortreflike transformasie wat Jesus bring in die lewens van diegene wat in Hom glo.

Joh 2:11 “En Jesus het sy tekens begin in Kana in Galilea en sy heerlikheid geopenbaar; en sy dissipels het in Hom geglo.”

Hierdie vers som die impak van die wonder op: die manifestasie van Jesus se heerlikheid en die versterking van die dissipels se geloof. Die “tekens” is wonderwerke wat dui op die goddelike natuur van Jesus en Sy verlossingssending.

Joh 2:12 “Hierna het Hy afgegaan na Kapernaum, Hy en sy moeder en sy broers en sy dissipels; en hulle het nie baie dae daar gebly nie.”

Hierdie vers eindig die verslag deur aan te dui dat Jesus Sy bediening saam met Sy familie en dissipels voortgesit het, wat daarop dui dat die alledaagse lewe voortgegaan het na die wonderwerk. Dit demonstreer dat, ten spyte van die groot tekens, Jesus teenwoordig was in mense se daaglikse roetines.

Afsluiting

Die gedeelte van die Trou by Kana is ryk aan betekenisse en geestelike lesse. Eerstens sien ons Jesus se deernis deur op te tree om nie die bruid en bruidegom in die verleentheid te stel nie, wat wys dat Hy omgee vir ons praktiese en daaglikse behoeftes.

Tweedens, die omskakeling van water in wyn is simbolies van die nuwe verbond wat Jesus ingelui het, ‘n verskuiwing van rituele reiniging na die vreugde en oorvloed van lewe in Christus. Hierdie eerste wonderwerk dui op die heerlikheid van Jesus en Sy krag om die gewone in die buitengewone te transformeer.

Verder leer die reaksie van Maria en die diensknegte ons van die belangrikheid van geloof en gehoorsaamheid aan Jesus. Maria het geloof getoon in Jesus se vermoë om die situasie op te los, en die dienaars, wat sonder twyfel gehoorsaam was, het ‘n groot wonderwerk aanskou.

Uiteindelik het hierdie gebeurtenis die dissipels se geloof versterk en gedemonstreer dat Jesus se wonderwerke nie net is om te verstom nie, maar om Sy heerlikheid te openbaar en mense te lei om in Hom te glo. Terwyl ons oor hierdie gedeelte nadink, word ons geroep om Jesus in alle omstandighede te vertrou, met die wete dat Hy ons lewens kan verander op maniere wat ons ons nie eers kan voorstel nie.

Share this article

Written by : Ministério Veredas Do IDE

Leave A Comment